Politisk Hjørne

Vi konfronterer politikere og makthavere og tar tempen på hvordan fokuset på diabetes er i det politiske landskapet.

Registrer for nyhetsbrev