Politisk Hjørne

I Politisk hjørne konfronterer vi politikere og makthavere og tar tempen på hvordan fokuset på diabetes er i det politiske landskapet. Vi holder deg oppdatert på politiske beslutninger som omhandler hverdagen til personer med diabetes, og vil være din stemme inn mot viktige beslutningsprosesser.

CGM