Valget 2019 – Hva betyr de ulike partienes helsepolitikk for deg?

Valget 2019 – Hva betyr de ulike partienes helsepolitikk for deg?

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 10.10.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

POLITISK HJØRNE

Annonse

Valget er over og vi har tatt en prat med de ulike partiene i Helse –og omsorgskomiteen om hva deres politikk betyr for deg med diabetes.  Her er svarene fra Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Krf.

Vi stilte disse to spørsmålene:

  1. Hva kan dere nasjonalt gjøre for å bidra til god folkehelse i kommunene, blant annet å bekjempe diabetes type 2?
  2. Det er stor forskjell på behandlingstilbud for de med diabetes i de ulike kommunene. Hva tenker du er det viktigste kommunene kan gjøre for å legge til rette god oppfølging og diabetesomsorg, og hva kan dere gjøre? 

 

Arbeiderpartiet

Hver og en av oss har ansvar for egen helse, men at vi også i fellesskap har ansvar for hverandres helse

1.Arbeiderpartiet mener at hver og en av oss har ansvar for egen helse, men at vi også i fellesskap har ansvar for hverandres helse. Det er alvorlig at den sosiale ulikheten i helse øker. Vi mener at det bør innføres en time fysisk aktivitet i skolen, et enkelt skolemåltid og frukt. Dette er viktig fordi vi vet at gode vaner som skapes tidlig i livet varer. Alle barn fortjener et best mulig utgangspunkt for å leve lange friske liv.

2.En spørreundersøkelse blant personer som har diabetes, viser at kun 1 av 5 går til fotundersøkelse, mens 4 av 5 går til øyeundersøkelse. Dette er alvorlig, og viser svikt i diabetesomsorgen. En god diabetesomsorg krever tverrfaglighet og tett samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Optikere og fotterapeuter har verdifull kompetanse.

Arbeiderpartiet mener det må legges bedre til rette for samarbeid til det beste for den enkelte. Diabetespasienter må få god informasjon om egen helse. Vi mener også det er fornuftig å se på nye finansieringsordninger, inkludert nye refusjonsordninger/-takster for helsefremmende og forebyggende innsats i primær- og spesialisthelsetjenesten for individ- og grupperettede tilbud.

Annonse

 

Venstre

Aller viktigst er et aktivt forebyggende arbeid rettet mot kosthold og fysisk aktivitet i kommunene

1.Venstre er det partiet som alltid har bevilget flest ressurser til forebygging og tidlig innsats i kommunene. Vi sloss ikke med de andre partiene om mest mulig vekst i sykehusbudsjettet. Vi vil heller bruke mer penger på helsefremmende tiltak i kommunene. Det er Venstre som har sikret midler til en egen diabetesplan, som nettopp har som mål å forebygge diabetes type 2 tidligst mulig. Denne seieren er Venstre stolt av.

2.Samhandlingsreformen har som mål at mer skal forebygges i kommunene. Det støtter vi i Venstre. Når ansvaret for flere kompliserte og ressurskrevende helsetjenester overføres til kommunene, må nasjonale myndigheter sørge for at det følger med nok ressurser. Det er og viktig å sette krav til kommunene om å levere på ansvaret de er pålagt. Kommunene må sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse og må sette krav til fastlegetjenesten.

Diabetes type 2 er en sykdom det er mulig å oppdage tidlig og det er i alles interesse at den oppdages tidlig. Derfor bør det lages gode rutiner for å oppdage dette tidlig. Aller viktigst er likevel et aktivt forebyggende arbeid rettet mot kosthold, fysisk aktivitet mm. i kommunene. Venstre har i årevis vært på saken og kommer til å fortsette med det.

 

SV

SV går inn for gratis skolemat til alle, og å opprettholde sukkeravgiften

1.SV mener at å sikre god folkehelse og styrke kommunenes kamp for et bedre kosthold og mer fysisk aktivitet og annen forebyggende arbeid er noe av det viktigste vi kan gjøre. For øke fysisk aktivitet for barn, så har vi gått inn for en times fysisk aktivitet i skolen og tilskudd til idretten. Slik skal de kunne holde deltageravgiften for fritidsaktiviteter lav og ruste opp anlegg. I byer og kommuner går vi inn for å legge til rette for økt fysisk aktivitet ved å legge til rette for sykkel og gange, og utbedre tilgangen på friluftslivsaktiviteter.

Et sunt kosthold starter tidlig og henger sammen med økonomi og bakgrunn. Å gjøre sunn mat billigere og mer tilgjengelig, og legge begrensinger på sukkerholdig mat vil hjelpe flere til et sunt kosthold. SV går inn for gratis skolemat til alle, og å opprettholde sukkeravgiften.

2.Lavterskeltilbudene og helsetilbudet i kommunene må styrkes. NAV må få mer ressurser og kompetanse i å følge opp personer som trenger det, og familiene må få ekstra hjelp ot oppfølging. SV har satt av flere midler til helsestasjoner i hele landet, og vi må få flere fastleger som har tid og nærhet til pasienteten. Kommunen må har råd til nødvendig kompetanseheving.

 

 

KrF

Fellesskap som «Lev med diabetes» og andre likepersonorganisasjoner spiller også en viktig rolle i tillegg til det offentlige tilbudet

KrF mener det er viktig at barn og unge får kunnskap om sunt kosthold i skole, hjem og barnehage. Det bør videre bli billigere å velge sunn mat i butikkene. Vi må styrke samarbeidet med matvareindustrien med kutt av salt, sukker og mettet fett, som til nå har gitt gode resultater. Vi vil at skolen skal tilrettelegge for en times fysisk aktivitet hver dag. KrF vil styrke rammevilkårene for idretts- og friluftsorganisasjoner blant annet gjennom momsfritak. Vi vil ha universell utforming av offentlige idrettsanlegg, slik at alle kan delta uavhengig av funksjonsnivå. Vi vi ha gode nærmiljøanlegg, og gang- og sykkelveier der folk bor.

2. Krf mener den enkelte kommuner kjenner sine muligheter og ressurser best, og oppfordrer alle kommuner til å ha en plan for folkehelsearbeidet. Fellesskap som «Lev med diabetes» og andre likepersonorganisasjoner spiller også en viktig rolle i tillegg til det offentlige tilbudet.

LES KRONIKKEN: Myndighetene kan gjøre mye mer!

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
1/5 1 tilbakemelding
Del: