Generelle betingelser

For oss i Roche er det viktig å ha pålitelig og oppdatert informasjon tilgjenglig på våre nettsteder. Roche søker til enhver tid å holde siden oppdatert, men gir ingen garantier av noe slag, verken direkte eller indirekte, for at informasjonen på dette nettsted, eller nettsteder det henvises til, er nøyaktig og/eller fullstendig. Roche tar intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Informasjonen som er lagt ut på våre nettsteder er kun lagt ut av informative hensyn og erstatter ikke fagkyndig bistand. Innholdet på disse sidene skal ikke brukes for å stille diagnoser eller for å gjøre endringer i – eller anbefalinger innen behandling. Endringer i din behandling må alltid skje i dialog med din behandlende lege. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen kun inneholder generelle beskrivelser som ikke nødvendigvis passer i det enkelte tilfellet. For nærmere råd om anvendelse av våre produkter, ber vi om at du kontakter lege eller annet fagkyndig helsepersonell.

I intet tilfelle kan Roche holdes ansvarlig for noen skade eller tap som skyldes bruk av informasjonen på våre nettsteder.

Roche tar intet ansvar for innholdet av eventuelle lenker til tredjemanns nettsteder. Lenkene er kun lagt ut for våre brukeres bekvemmelighet. Vi kontrollerer ikke andre nettsteder, og lenkene innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling av innholdet på de aktuelle nettstedene.

Innhold og layout på våre hjemmesider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Roche. Dersom det er ønskelig å benytte noe av innholdet på våre hjemmesider, ber vi om at du tar kontakt med oss.

Alle rettigheter forbeholdes.

Se også Roche Privacy Policy.