KRONIKK: Kompensasjonspakke for de som rammes dobbelt

KRONIKK: Kompensasjonspakke for de som rammes dobbelt

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 17.09.20
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon
Kronikk

De med dårlig helse rammes hardest. Det er normalen og slik er det under korona. Inntekten kan bli lavere og helsen kan bli dårligere. I koronaåret 2020 bør vi senke egenandelstaket på frikortet. Det vil være en viktig kompensasjonspakke for de som rammes dobbelt.

Annonse

Denne våren har vært preget av koronapandemien. Vi har tenkt smittevern. Tiltakene har vært inngripende. Næringslivet sliter og mange har blitt permittert.

Sliter økonomisk

Stortinget har stilt opp med kompensasjonspakker. Næringslivet får dekket utgifter. Permitterte får penger til livsopphold. Det hjelper godt. Nå kommer pakker som skal stimulere aktiviteten i næringslivet. Vi må få hjulene i gang. Vi må få de permitterte tilbake i arbeid.

Enn så lenge er arbeidsledigheten høyere enn den var etter krigen. Pr i dag er om lag 300.000 av oss arbeidsledige. Mange gir uttrykk for at de sliter økonomisk. En gruppe er de av oss som har store utgifter til lege, til psykolog, til legemidler eller til medisinsk utstyr. De av oss som ikke har god helse. De av oss som lever med sykdom.

LES KRONIKKEN: Vi trenger mer business i helse

De store folkehelsesykdommene

 Generelt sett er folkehelsen i Norge god. God helse er viktig for oss alle, men forutsetningene for god helse er høyst ulike.

Annonse

Sykdomsbildet i Norge er preget av de fire store folkehelsesykdommene diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og kols. Risikofaktorene for å få en av disse sykdommene er knyttet til bruk av tobakk eller alkohol, kostholdet vårt og i hvilken grad vi er fysisk aktivitet. Dette er levevaner som i sterk grad er påvirket av de sosio-økonomiske forholdene vi har vokst opp i og lever under.

Sosial ulikhet

 For helsen din bestemmes i stor grad av din sosio-økonomiske bakgrunn. God helse øker med høy utdanning og høy inntekt. Tilsvarende gir lavere utdanning og lav inntekt dårligere helse. Det er derfor en sterk sosial betinget ulikhet i helsen vår.

Men heldigvis. Vi lever i et velferdssamfunn. Det satses på forebygging. Og mange av de som har store utgifter til helsetjenester får frikort. I 2020 er egenandelstaket 2.460 kroner. Det betyr at når de har betalt egenandeler for sykebesøk, legemidler eller medisinsk utstyr over dette beløpet, slipper de å betale egenandeler for resten av året.

LES KRONIKKEN: Hei dere, jeg tror vi bør prate litt sammen

Rammes dobbelt

 Vi vet at mange av de som nå er permitterte og arbeidsledige kommer fra yrker som er lavtlønte.  Dette betyr at mange av de ikke har like gode forutsetninger for god helse som andre. Vi vet også at mange av de som får alvorlig forløp av covid-19 har underliggende sykdommer som er sosialt betingede.

Det betyr at de kan rammes dobbelt i den situasjonen vi nå står i. Inntekten kan bli enda lavere. Helsen kan bli enda dårligere.

Senk egenandelstaket i 2020

Dette er sosialt skapte helseforskjeller. Og de er selvforsterkende. Dette bør vi utlikne. Et enkelt grep er å redusere egenandelstaket i koronaåret 2020. Sett taket til 1.500 for 2020, for de som lever med diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft eller kols.

Da slipper de av oss som har lav inntekt og dårligere helse, de store utgiftene til sykebesøk, eller nødvendige legemidler og medisinsk utstyr.

Dette vil være en billig, treffsikker kompensasjonspakke med direkte effekt for de som rammes dobbelt.

LES OGSÅ: Vi må ta diabetes hos innvandrere mer på alvor

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: