Mette Engebretsen

Mette Engebretsen

Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Accu-Chek Guide & mySugr
CGM