Øl og vin blir høyt insulin

Øl og vin blir høyt insulin

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 14.11.19 | Sist redigert: 11.12.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

KRONIKK: Gledene og det seremonielle ved bruk av alkohol har en prominent plass i det sosiale livet i Norge. Jeg skal ikke moralisere over det, men vil advare om hvor skadelig alkohol kan være for særlig én gruppe nordmenn. Nemlig for de av oss som lever med diabetes.

Annonse

Alkohol påvirker vår evne til å regulere blodsukkeret. Derfor er det ekstra viktig for de som lever med diabetes å være restriktive med alkoholinntaket. Når leveren vår er opptatt med å forbrenne alkohol, vil den produsere mindre sukker. Dette kan føre til at blodsukkeret raser nedover. Alkoholen gjør også at vi ikke merker lavt blodsukker så godt som ellers.

Lavt blodsukker, eller føling, kan føre til nedsatt bevissthet, desorientering, talevansker, kramper og lammelser. Blir blodsukkernivået lavt nok kan man også få insulinsjokk. Alt over én alkoholenhet (tilsvarende ca 12 gram alkohol) kan øke risikoen for dette. Dess mer alkohol, dess mer øker risikoen.

Diabetes og alkohol kan derfor være en uheldig kombinasjon. Dette betyr ikke at de som har diabetes må avstå fra alkohol. Men det betyr at de må ta noen forholdsregler. Og at fastlegene må hjelpe på vei.

LES OGSÅ: Dette MÅ du vite om diabetes og alkohol!

Mange av oss er i faresonen

Over 400 000 lever med diabetes type 2, en av våre største folkesykdommer. Men halvparten vet ikke om det.

Annonse

Fastlegene bør derfor holde et ekstra øye med pasienter som har disposisjoner eller symptomer på diabetes 2. En diagnose er en forutsetning for at de kan håndtere sin diabetes på en god måte.

Psykisk helse må også på dagsorden

De som selv ikke lever med en kronisk lidelse, forstår ikke nødvendigvis hvordan en kronisk lidelse som diabetes kan påvirke den psykiske helsen. Diabetes er først og fremst egenbehandling. Den som har diabetes må kontinuerlig passe på eget blodsukker, følge opp og regulere det gjennom kost eller medisiner.

Det betyr å leve med en sykdom som påvirker både det sosiale og egen mestring i skole og arbeidsliv. Det kan føre til psykisk uhelse. Og vi vet at det er en sterk sammenheng mellom den psykiske helsen vår og alkoholbruk. En ond spiral vi ikke helt vet omfanget av, men som det er grunn til å tro at gjelder også for de av oss med diabetes.

LES OGSÅ: En skremmende opplevelse med diabetes og alkohol

De viktige forholdsreglene

Fastlegene møter diabetespasientene én gang i året, i en såkalt årskontroll. Dialog om farene ved alkoholbruk og diabetes må inngå i årskontrollen, og fastlegene må ta initiativet. Undersøkelser viser at dialog kan bidra til å redusere alkoholbruken betydelig.

Altså kan kunnskapsdeling alene bidra til at diabetespasienter tar sine forholdsregler; moderat alkoholinntak og oppfølging av eget blodsukkernivå når man drikker, og før man legger seg.

Symptomene ved føling og høyt alkoholinntak kan ligne hverandre. Enkelte er bragt inn til politiet der føling har blitt mistolket som beruselse. Dette kan være kritisk. De trenger sukker, ikke arrest.

Personer med diabetes må derfor være åpne om at de har diabetes, slik at personer rundt dem kan gripe inn. I tillegg bør de bære identifikasjon som viser at de har diabetes. Da kan slike situasjoner unngås.

LES OGSÅ: En uforklarlig episode med diabetes og alkohol

Måtehold

Kanskje blir jeg av noen oppfattet som moralistisk når jeg maner til måtehold. Like fullt er det viktig kunnskap og et viktig budskap. Moral eller ikke. Faktum er at alkoholinntak, selv i små mengder, øker faren for alvorlige hendelser ved mange sykdommer – ikke minst ved diabetes. Så håper jeg at flest mulig leser dette som et velment innlegg i debatten og ikke en streng pekefinger.

Interessekonflikt/disclaimer:
Artikkelforfatteren er ansatt i Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care (en del av Roche-gruppen), som har mer enn 40 års erfaring med utvikling av medisinsk utstyr til egenkontroll og behandling av pasienter med diabetes. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og har rundt 92.000 ansatte i mer enn 100 land

Denne kronikken stod først på trykk i Dagens Medisin 21.11.2019

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: