KRONIKK: Flertallet er på plass – la oss rulle ut ny teknologi!

KRONIKK: Flertallet er på plass – la oss rulle ut ny teknologi!

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 04.04.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

For første gang siden 2013 har Norge en flertallsregjering. Nå kan regjeringen omsette politiske ambisjoner i handling, til beste for norske pasienter. Det bør skje raskt!

Annonse

Flertallsregjering betyr en unik mulighet. Flertallsregjering betyr at visjonene kan omgjøres til handling – raskt. Det er grunn til optimisme, selv om det kan være skjær i sjøen. Jeg gleder meg – skikkelig. Og jeg tror pasientene gleder seg enda mer.

Digitalisering betyr selvhjulpenhet og egenmestring for pasientene. Det betyr bedre pasientbehandling og ressursbruk i helsetjenesten.

En vesentlig del av helse- og velferdsbudsjettene er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes. Samlet medfører disse folkesykdommene mye lidelse for mange, og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet.

LES OGSÅ: Pasientene skal få et best mulig tilbud, sier helseminister Bent Høye

Om lag 340 000 lever med diabetes, og til tross for iherdig innsats for å redusere forekomsten går det ikke riktig vei. For å møte denne virkeligheten må vi tenke nytt. Vi må jobbe på nye måter og vi må ta i bruk ny teknologi. For på dette området finnes det allerede mye ny og spennende teknologi.

Annonse

Selvhjelpspasienten

Gjennom teknologi kan vi tilrettelegge slik at flere pasienter blir mer selvhjulpne. Det handler ikke om å overlate pasientene til seg selv, men om å legge til rette for at pasientene kan ta i bruk egne ressurser for å ivareta egen helse.

Det gir mestring og det gir selvfølelse. Og det gir bedre helse.

Og det vil spare samfunnet for store summer.

Diabetespasienter kan bli de første selvhjelpspasientene i Norge. De er allerede langt på vei, men for å komme i mål må pasientorganisasjoner, helsesektoren og helsenæringen dra sammen. Det krever at vi enes om målet. Og at vi finner løsninger, eller forserer barrierer, slik at vi får tatt i bruk innovativ teknologi som fremmer og støtter god egenbehandling.

LES KRONIKKEN: Pasientene må hjelpes til å hjelpe seg selv

Teknologien finnes

Mennesker med diabetes må kjenne sitt eget blodsukkernivå og sørge for å holde det mest mulig stabilt. Et høyt blodsukkernivå over tid, kan gi alvorlige senskader som amputasjoner og blindhet. Noen pasienter måler blodsukkernivået med blodsukkerapparat, mens andre bruker sensor.

Apper kan knyttes direkte til måleresultatene og hjelpe brukeren med å holde oversikt og få kunnskap om eget blodsukkernivå. Gjennom appene kan brukeren også få råd  om hvordan blodsukkeret kan stabiliseres. Dette er også informasjon som kan deles med brukerens fastlege. De gir innsikt i eget sykdomsbilde og mulighet til å ta ansvar for egen helse, enten brukeren gjør det på egen hånd, eller i dialog med fastlegen.

LES OGSÅ: Dette er den beste appen jeg har klart å finne

Politikere må legge til rette

Dessverre ser vi at krav til personvern og datasikkerhet, og andre reguleringer blir  til hinder for å ta i bruk teknologiske nyvinninger. Ivaretakelse av personvern og datasikkerhet er helt grunnleggende. Men heller enn å betrakte dette som uoverstigelige barrierer, bør vi enes om at målet er at vi tar i bruk ny teknologi, samtidig som vi ivaretar kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Her trenger vi en holdningsendring.

Vår nye flertallsregjering har en historisk mulighet til å gjøre noe med dette.

Den må bruke sine virkemidler slik at pasienter og helsetjenesten kan ta i bruk ny teknologi raskest mulig. Teknologi brukt klokt betyr bedre tilbud til pasientene. Det betyr mestring. Det betyr færre senskader, tap av syn, amputasjoner og nyreskader. Det betyr bedre livskvalitet og bedre helse. Det er pasientens helsetjeneste i praksis.

LES OGSÅ: Hei dere, jeg tror vi bør prate litt sammen

Tør vi vente?

Tør vi å vente med å ta i bruk ny – eksisterende – teknologi når vi vet hva det kan bidra med både for pasientene og for samfunnet?

Regjeringsplattformen er et fint utgangspunkt, nå vil vi ha handling! Vi har fått landets første digitaliseringsminister i Nicolai Astrup og vi har allerede en engasjert helseminister i Bent Høie som kjenner behovene. La oss benytte mulighetsrommet en ny flertallsregjering gir. Vis at dere mener alvor.

LES OGSÅ: Norge må følge med i timen

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: