Kronikk: Hei dere, jeg tror vi bør prate litt sammen?

Kronikk: Hei dere, jeg tror vi bør prate litt sammen?

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 07.02.19 | Sist redigert: 14.02.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Det jobbes iherdig på alle fronter for å redusere forekomsten av diabetes. Vi har fått bedre medisiner, teknologiske nyvinninger og mer kunnskap om forebygging og behandling. Likevel går det for tregt. Det betyr at vi må tenke nytt, og det bør vi ta en prat om.

Annonse

Jeg tror på samarbeid for å realisere verdiene av all den kunnskapen som pasienter, helsetjenesten, helsemyndigheter, akademia og helsenæringen til sammen innehar. Jeg tror på å dra lasset sammen. Da kan vi utnytte synergiene som ligger i å dele kunnskap og omdanne denne kunnskapen til effektiv pasientbehandling og effektiv helsepolitikk. Jeg tror vi må bygge ned noen hinder. Ganske raskt.

På verdensbasis er det beregnet at 415 millioner av oss har diabetes. Totalt legger diabetesfeltet beslag på hele 10 prosent av verdens helseutgifter. Både i Norge og på verdensbasis utgjør derfor diabetes en stor sykdomsbyrde.  Verdens største konferanse for diabetesforskning har tatt initiativ til å etablere et europeisk diabetesforum. Initiativet ble lansert på verdenskonferansen i Berlin (EASD) forrige måned. Et av forumets viktigste strategier er at de ulike partene på diabetesfeltet må forenes.

LES OGSÅ: Pasientene må hjelpes til å hjelpe seg selv

Mer samarbeid

Tilsvarende tilnærming har Verdens helseorganisasjon. Da Dr. Tedros tiltrådte som generalsekretær, tok han initiativ til å utarbeide Rapporten Time to Deliver. Rapporten gir seks konkrete råd for hvordan medlemslandene kan øke tempoet i bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer. Ett tydelig råd til er mer samarbeid mellom pasient- og brukerorganisasjoner, helsetjeneste, helsemyndigheter, akademia og næringslivet.

Verdens helseorganisasjon erkjenner at arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer går for tregt. For mange mennesker dør for tidlig av sykdommer som kan forebygges eller behandles slik at vi unngår senkomplikasjoner. Vi må tenke nytt for å møte dette.

Annonse

LES OGSÅ: Nytt Europeisk diabetesforum

Også norske myndigheter vil ha mer samarbeid. Våren 2019 legger helseminister Bent Høie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en stortingsmelding om helsenæringen. De er begge tydelige på at det må legges bedre til rette for samarbeid mellom helsetjenesten og helsenæringen. Det er vi glade for. Først og fremst fordi vi på den måten kan løse nasjonale helseutfordringer. Det er bra for pasientene. Det skaper arbeidsplasser og gir skatteinntekter til staten.

På den måten kan dialog og samarbeid bidra til den verdiskapning vi trenger i Norge for et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden.

LES OGSÅ: Pasientene skal få et best mulig tilbud, sier helseminister Bent Høie

Lær av andre

Samarbeid kan være krevende. Særlig om man ikke har tilstrekkelig tillit til hverandre. Vi er alle tjent med at dialog og samarbeid skjer på en åpen, troverdig og tillitvekkendende måte. Dette betyr at helsenæringen må forholde seg til pasientorganisasjonenes uavhengighet og integritet, slik at det ikke er tvil om at de representerer og ivaretar sine brukeres interesser.

Og vi trenger ikke alltid være enige. Det er gjennom åpenhet, dialog og samarbeid vi bygger tillit og skaper fremskritt. Helsenæringen har mye å lære av pasienter, helsesektoren og akademia. Og helsenæringen ønsker å bidra med vår kunnskap.

Vi når ikke målene som er satt på diabetesområdet, og det går for tregt. Diabetesforbundet etterlyser mer kraft i arbeidet.  Jeg ønsker meg en nasjonal arena, der alle vi som arbeider for å redusere forekomsten av diabetes og for å gi et bedre tilbud til pasientene, kan møtes, snakke sammen og få fart på arbeidet.

Vi må tørre å tenke nytt. Så la oss prate sammen, samarbeide litt mer. På tvers av roller. Vi må møte hverandre med forståelse for hverandres ståsted, men ha tillit til at vi har et felles mål – pasientenes beste og visjonen om at Norge kan bli et foregangsland i diabetesbehandlingen.

Politisk hjørne

Mette Engebretsen, Mette Engebretsen, Leder for markedstilgang og samfunnskontakt – ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care Foto: Roche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OGSÅ: Søte løfter hjelper ikke diabetespasienter

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: