POLITISK HJØRNE:  Nytt Europeisk diabetesforum

POLITISK HJØRNE: Nytt Europeisk diabetesforum

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 03.01.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Diabetes legger beslag på hele 10 prosent av verdens helseutgifter. Mesteparten av dette går til senskader og komplikasjoner. Situasjonen er med andre ord prekær, og tiden er overmoden for å handle. Det vil et nytt europeisk diabetesforum gjøre noe med!

Annonse

I Europa har 1 av 10 diabetes. Rundt 22 millioner mennesker går rundt med udiagnostisert diabetes type 2. Innen 2045 er det forventet at antallet mennesker med diabetes vil øke med 22 %, noe som vil si 81 millioner i Europa. Noe må gjøres og det krever samarbeid!

LES KRONIKKEN: Øk diagnostiseringen og reduser komplikasjonene

The European Diabetes Forum

På verdens største konferanse for diabetesforskning, EASD (European Association for the Study of Diabetes), ble The European Diabetes Forum lansert. Et av forumets viktigste strategier er at de ulike partene på diabetesfeltet må forenes for å forbedre helseomsorgen til pasienter med diabetes i Europa.

Forumet bringer sammen politikere, forskere, klinikere, pasientorganisasjoner og industri. Forumets visjon er å muliggjøre et bærekraftig helsevesenet i Europa for å forbedre måten diabetes blir håndtert, for å oppnå det best mulige utfallet for mennesker med diabetes.

Forumet vil jobbe for at alle beslutningstakere i diabeteslandskapet samler seg bak dette.

Annonse

-Jeg skulle ønske at forskning og nye funn aktivt kan bli oversatt inn i politikk og handling, så personer med diabetes i hvert land i Europa kan nyte godt av bedre helsetilbud og bedre behandling, sa Professor John Nolan, Executive Director av EUDF, på pressekonferansen i EASD.

Europeisk diabetes forum

Professor John Nolan, Executive director av EUDF. Foto: Roche

Et viktig Politisk hjørne

I Politisk hjørneLev med diabetes jobber vi mot det samme. Vi konfronterer politikere og makthavere og tar tempen på hvordan fokuset på diabetes er i det politiske landskapet. Vi holder oss oppdatert på politiske beslutninger som omhandler hverdagen til personer med diabetes, og er lesernes stemme inn mot viktige beslutningsprosesser.

LES KRONIKKEN: Søte løfter hjelper ikke diabetespasienter

Lanseringen av The European diabetes Forum viser viktigheten av dette arbeidet. Samarbeid mellom beslutningstakere, politikere, forskere, leger, helsenæringen og ikke minst de som lever med diabetes, er avgjørende for å finne best mulige løsninger for å forebygge diabetes type 2 og for å gjøre hverdagen bedre for de som har diabetes.

– Jeg tror på samarbeid for å realisere verdiene av all den kunnskapen som pasienter, helsetjenesten, helsemyndigheter, akademia og helsenæringen til sammen innehar. Jeg tror på å dra lasset sammen.

Da kan vi utnytte synergiene som ligger i å dele kunnskap og omdanne denne kunnskapen til effektiv pasientbehandling og effektiv helsepolitikk, sier Mette Engebretsen, Leder for markedstilganger og samfunnskontakt – ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care.

LES OGSÅ: Stor forskjell på hjelpen du får

Call to action

Ifølge Professor John Nolan, er ikke diabetes bare en livsstilssykdom, men en stille morder.

-Hvert sjette sekund dør mennesker fra diabetes-relaterte komplikasjoner, som hjerteinfarkt. Vi kan ikke ignorere disse fryktelige tallene lenger. Derfor inviterer vi alle i diabeteslandskapet til å forenes under vår Call to action og delta i en forsterket dialog rundt politiske løsninger for å forbedre diabetesomsorgen.

Vi kan ikke vente lenger med å ta tak i et av de mest voksende folkehelseproblemer i vår generasjon. Tiden for å handle er nå og EUDF vil lede vei, sa han på pressekonferansen i EASD.

LES OGSÅ: Ny forskning! Diabetes type 2 kan oppdages 20 år før.

-Det jobbes iherdig på alle fronter for å redusere forekomsten av diabetes type 2. Vi har fått bedre medisiner, teknologiske nyvinninger og mer kunnskap om forebygging og behandling. Men likevel går det for tregt. Det betyr at vi må tenke nytt og vi må samarbeide, sier Engebretsen.

Politisk hjørne

Mette Engebretsen, Leder for markedstilgang og samfunnskontakt – ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer info: www.eudf.org

Kilde: The European Diabetes Forume

LES OGSÅ: Har du diabetes type 2?

 

 

 

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: