Det brenner!

Det brenner!

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 20.11.22 | Sist redigert: 23.11.22

Stadig flere blir overvektige, vi blir mer inaktive og antallet personer med diabetes type 2 dobler seg. Denne virkeligheten står i sterk kontrast til helsepolitikernes manglende fokus på folkehelsetiltak. 

Av Mette Engebretsen, Leder for markedstilgang og samfunnskontakt – ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care

Annonse

Under Arendalsuka var forebygging et viktig tema i debatten. Diabetestilfeller i Norge har doblet seg de siste 20 årene, hovedsakelig på grunn av økningen i diabetes type 2. Og med den pågående fedmeepidemien og kommende eldrebølgen, tyder alt på at antall med diabetes type 2 vil fortsette å øke. 

– Hvis vi ikke klarer å ta dette innover oss og snu trenden, har vi tapt på startstreken. Vi må forebygge at flere får diabetes, og da må vi gjøre noe med risikofaktorene, sa professor Lars Gullestad. 

Nasjonal diabetesplan

Sveinung Stensland fra Høyre understreket at politikerne ikke kan endre folks liv, dette må den enkelte gjøre selv. Han trakk også frem videreføring av Nasjonal diabetesplan som det viktigste politikerne kan gjøre for å bedre behandlingen og forebyggingsarbeidet de neste årene. 

– Jeg ønsker en garanti fra Arbeiderpartiet på at de vil videreføre nasjonal diabetesplan etter 2023, sa Stensland. 

Even Røed fra Arbeiderpartiet var eneste representant fra regjeringspartiene i debatten. Han ga ingen garanti om fremtiden til diabetesplanen, men løftet frem den kommende folkehelsemeldingen som et viktig ledd i arbeidet med å forebygge diabetes type 2. 

Annonse

LES KRONIKKEN: Ta bedre vare på de med diabetes

Hva er planen?

– Vi ønsker oss en kraftfull og modig folkehelsemelding som tar i bruk tiltak som virker, sa Anne Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet. 

Forebygging, folkehelsemelding, snu trenden, fedmeepidemi og eldrebølge… Det står ikke på gode intensjoner pakket inn i fine og velmente ord. Men hva skjer? Vi står foran århundredes største folkehelsesykdom! Så hva er planen? Sagt med andre ord: Det brenner og brannmannskapet sitter fortsatt på kontoret og drikker kaffe! 

Denne kronikken ble først publisert i Dagens Medisin 20.11.2022

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
2/5 1 tilbakemelding
Del: