Kan jeg stole på resultatene fra blodsukkerapparatet mitt?

Kan jeg stole på resultatene fra blodsukkerapparatet mitt?

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 27.10.11 | Sist redigert: 23.05.18
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Før du begynner å måle med et nytt blodsukkerapparat er det viktig å lese blodsukkerapparatets bruksanvisning nøye.

Annonse

Benytt samme type apparat hvis du bruker flere apparater, for eksempel om du har ett hjemme og ett på jobb. Målinger med ulike typer apparat kan gi varierende svar.

I 2016 innførte norske myndigheter nye og strengere krav til blodsukkersystemer: ISO 15197:2015. ISO står for Internasjonal Organisasjon for Standardisering, og de utgir standarder innenfor en rekke områder, deriblant blodsukkersystemer.

Hva ligger i disse nye kravene?

Med dagens teknologi og ifølge ISO 15197:2015 er kravet til blodsukkerapparatene i Norge at ≥ 95% av målingene må oppfylle følgende betingelser på 3 individuelle lots (produksjoner):

 1. For blodsukkerverdier < 5,5 mmol/l (100 mg/dl) skal resultatene ligge innenfor ± 0,83 mmol/l (15mg/dl), sammenlignet med referansemetoden.
 2. For blodsukkerverdier ≥ 5,5 mmol/l (100 mg/dl) skal resultatene ligge innenfor ± 15%, sammenlignet med referansemetoden.
  99% av blodsukkermålingene må falle innenfor sone A og B i Parkes Consensus Error Grid for type 1 diabetes3. Dette er lagt til i ISO 15197:2015 kravene for enda bedre å kunne evaluere feil ved målinger.
 3. Enkelt fortalt betyr endringen at kravene til nøyaktigheten på blodsukkersystemene blir enda strengere. (Alle Accu-Chek blodsukkerapparat/tester oppfyller og overgår de nye strengere ISO 15197:2015-kravene).

LES OGSÅ: Så ofte bør du måle HbA1c

Det er viktig å:

 • Oppbevare strimlene/testene riktig. De skal oppbevares i originalboksen og lokket skal alltid være på. Oppbevar strimlene aldri kaldere enn det som er oppgitt på strimmelboksen/forpakningen. Ikke utsett dem for sterk varme. Målingen skal foregå i romtemperatur.
 • Pass på at holdbarhetsdatoen på teststrimlene/testene ikke er oversteget. Selv om apparatet sier i fra, og kan gjøre at du ikke får målt, er det viktig å ha med seg strimler som er innenfor holdbarhetsdato, slik at man får målt blodsukkeret.
 • Når du skal stikke deg må du vaske og tørke hendene godt før du stikker, slik at ikke rester av noe «søtt» på fingrene kan påvirke måleresultatet.
 • Bruk ALLTID en ny lansett hver gang du stikker (se 5 gode råd for skånsom blodsukkermåling fra Accu-Chek).
 • Påfør blod på strimlene/testfeltene slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
 • Kast lansetter, strimler og bomullsdotter i egnede smittebeholdere (gule bokser. Hjemme kan en melkekartong erstatte gul boks hvis alt pakkes godt sammen, slik at ingen blir stukket av en brukt lansett ved et uhell).
 • VIKTIG! Du må ikke endre din behandling bare på grunn av ett enkelt resultat. Du må ALDRI ignorere symptomer på høyt eller lavt blodsukker. Hvis blodsukkerresultatet ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du ta en ny måling for å kontrollere resultatet. Hvis resultatet fortsatt ikke stemmer overens med hvordan du føler deg, må du kontakte legen eller diabetessykepleieren din. Kontakt også leverandøren av blodsukkerapparatet, og forklar hva som har skjedd, så utstyret kan tas inn for kontroll.

Les bruksanvisningen!

Blodsukkerapparatene som er på markedet i dag er små og de er enkle å bruke. Nettopp fordi de er så enkle å bruke kan det også være lett å gjøre feil og ikke minst, “glemme” å lese bruksanvisningen før bruk.

Annonse

Vi skal huske på at det tross alt er en blodprøve (laboratorieprøve) som utføres, og det er viktig at utstyret brukes korrekt og blodet ikke forurenses på veien.

 

 

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: