10 års jubileum for bullshit!

Mette Engebretsen
Leder for markedstilgang og samfunnskontakt - ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care
Publisert første gang: 28.05.23 | Sist redigert: 09.06.23

I år har NCD strategien 10 års jubileum. Og etter hva vi kan forstå har det ennå ikke ledet til noen forskjell for personer med kroniske sykdommer!

«Ett vet vi – vi må løfte i flokk. Gjør vi det, er seieren sikker!» Disse fine ordene skrev Jonas Gahr Støre i forordet til NCD strategien. En felles strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de fire store folkesykdommene, definert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som NCD sykdommer (Non-communicable Chronic Diseases, ikke smittsomme sykdommer). Sykdommene har mye felles, og det er stort potensial for forebygging av sykdommene, lidelsene de skaper, og de for tidlige dødsfallene de forårsaker. Dette arbeidet ble startet i 2013. Nå, 10 år etter, har det skjedd latterlig lite!

Annonse

I 2018 ba Dagens Medisin Helsedirektoratet og de ulike pasientorganisasjonene om å gjøre opp status for hvilke tiltak som var innfridd eller ikke. Gjennomgangen viste at under halvparten av tiltakene i NCD-strategien var gjennomført. På diabetes-området erkjente myndighetene at 4 av 18 mål ikke var oppnådd, mens Diabetesforbundet mente listen over ikke-oppnådde mål var dobbelt så lang.

Lettvint konklusjon!

Så dukket plutselig NCD alliansen opp! Hva er så det? NCD-alliansen samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer. Alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen. NCD-alliansens målsetting er å redusere sykdomsbyrden og dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer. 74 prosent av alle dødsfall globalt skyldes ikke-smittsomme sykdommer. NCD alliansen jobber for at det iverksettes tiltak som reduserer risikofaktorene knyttet til disse sykdommene og styrke livskvalitet i befolkningen.

På et frokostmøte i høst la de frem en ny rapport om det helt selvfølgelige: De vil gjøre det billigere og enkelt å velge sunt. Det høres ut som en dårlig Kiwi reklame. WHO og Helsedirektoratet anbefaler å innføre sunn skatteveksling. De vil gjøre det dyrere å velge usunt og billigere og ta sunne valg i hverdagen. Jøss! Man kan jammen lure på hvor lang tid det har tatt, hvor mange strategimøter med kaker og kaffe og hvor mange millioner det har kostet å komme frem til den konklusjonen?

Men, kanskje det nettopp er NCD alliansen vi må feste vår lit til? Trolig er det deres arbeid som vil redde NCD strategiens mål om å redusere for tidlig død av de fire ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft, med 25 prosent innen 2025. Så Jonas Gahr Støre, daværende helseminister, og nåværende helseminister Ingvild Kjerkol, har vi virkelig løftet i flokk og sikret oss seieren? Eller er det noen få og noen andre som nå tar et skippertak og drar lasset alene? Vi er langt fra å heve glassene og skåle. Akkurat dette jubileet bør vi vel dysse ned, og heller brette opp armene og begynne å gjøre jobben!

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: