Samarbeid til pasientenes beste

Samarbeid til pasientenes beste

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 03.12.20 | Sist redigert: 10.12.20
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

I kronikken: ”Vi trenger mer business i helse”: ”skriver Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, at ”Helse må i større grad bli business. Noe annet er usunt – både for pasientene og samfunnet.” Vi tok en prat med Hunstad for å høre mer om hvordan business i helse vil gagne pasientene og samfunnet?

Annonse

”Den offentlige helseforvaltningen må til fulle ta inn over seg hvor stor kompetanse som ligger ubenyttet i næringslivet.” Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor

– Nytenking og innovasjon gir bedre tjenester og utstyr for pasientene, og kan lette arbeidet til leger, forskere og annet helsevesen. Teknologi utvikler seg raskt, og det offentlige og politikere har et ansvar å holde seg oppdatert på det som gagner pasientene av nye eller forbedrede løsninger, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, som er bransjeorganisasjonen for leverandører av laboratorie- og medisinsk teknisk utstyr.

Han mener også at vi trenger mer samarbeid mellom det offentlige og den private utstyrsbransjen.

– Sammen kan de søke for å finne problemer og utfordringer som det offentlige i dag møter på, og deretter løse dem med samarbeid, åpenhet, testing, prøving og evaluering. Samarbeid gir helt klart nye og bedre løsninger, sier Hunstad.

 

Samarbeid til pasientenes beste

Administrerende direktør i Melanor, Atle Hunstad Foto: Anne Elisabeth Næss

LES KRONIKKEN: Vi trenger mer business i helse

 Verdien i utvikling

Kan du si litt om den politiske og kulturelle skepsisen som ”stikker kjepper i hjulene” for mer innovasjon og dermed bedre velferd og bedre helse?

Annonse

– Vi trenger politikere som ser verdien i å være med på å utvikle norsk medisinsk utstyrsbransje. I tillegg er vi nødt for å tiltrekke oss ressurssterke, internasjonale aktører. Og da må vi ha politikere som legger til rette for både internasjonale og norske, nyskapende selskaper. Dette vil sikre bedre helsetjenester og en næring som kan skape norske arbeidsplasser. Ser vi til nabolandene våre, Sverige og Danmark, er politikerne i langt større grad på lag med det private næringslivet. Landene ligger foran oss i både utvikling og produksjon av medisinsk utstyr, sier han.

LES OGSÅ: Still krav til egen helse

 Et velferdssamfunn under press

For å møte et velferdssamfunn som om få år er under et stort press, så må det mer samarbeid til. Men hva må til for at offentlig helseforvaltning og helsetjeneste skal tenke nytt rundt samarbeid med det private?

– For å få fullskala testing må ofte et samarbeid med helsevesenet til. I mange henseende vil et hardt presset helsevesen anse henvendelser om testing, utprøving eller kliniske studier som en belastning. Vi mener dog at det er helt nødvendig bruk av ressurser og tid for å sikre at helsevesenet tilbyr pasienter det beste utstyret til enhver tid.

I dag er det dessverre slik at mange institusjoner av «gammel vane» bestiller utstyr de er kjent med, selv om utstyret er utdatert og det finnes bedre løsninger på markedet. Private bedrifter jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle teknologien på medisinsk utstyr, og vi mener at helsevesenet burde være opptatt av å sette seg inn i hvilken teknologi som er den beste og – innenfor de økonomiske rammene de har – teste utstyr og innhente ulike tilbud før de går til innkjøp, sier Hunstad.

Feil oppfatning

Han mener det i tillegg er en oppfatning om at næringslivet ikke vil det beste for den offentlige helseforvaltningen, og tilbyr unødvendige og kostbare løsninger.

– Dette stemmer overhodet ikke. Og det er viktig at denne oppfatningen endres slik at næringslivet kan tilby det som er til det beste for pasientene. Den offentlige helseforvaltningen må til fulle ta inn over seg hvor stor kompetanse som ligger ubenyttet i næringslivet. Det er vanskelig å se for seg en positiv utvikling uten et godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, sier han.

Helsenæringen står for nytenkning og innovasjon og for å skape en sterk helsenæring og fremtidig verdiskapning så må holdninger mot helsenæringen endres og et samarbeid må på plass. Hvor viktig og vesentlig vil helsenæringen være i kampen mot å møte fremtidens utfordringer, og da særlig diabetes type2?

– Nytenkning som leder til nye produkter eller tjenester må testes, evalueres og forbedres. Her spiller den offentlige helseforvaltningen en sentral rolle. Uten tilgang på deres kapasitet, kompetanse og pasienttilgang, vil nytenkning og innovasjon alene stå i fare for å komme opp med «skrivebordsideer» som ikke fungerer i praksis. Næringslivet vil være svært vesentlig, men uten et samarbeid med det offentlige vil betydningen marginalisere, avslutter Hunstad.

LES KRONIKKEN: Hei dere, jeg tror vi bør prate litt sammen

 

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: