Linda Terwindt

Linda Terwindt

Født i 1983 og har to barn. Linda har hatt diabetes type 1 siden 1991. Hun har to utdannelser innen helsevesenet; hjelpepleier og apotektekniker. Linda synes det er viktig å bidra til å spre riktig informasjon om diabetes
Accu-Chek Guide
Accu-Chek Mobile 7023_117980_184742
Accu-Chek Mobile - Boots
Accu-Fine vitusapotek