Fraværsgrensa: Hvilke rettigheter har barn med diabetes? (Del 1 av 2)

Fraværsgrensa: Hvilke rettigheter har barn med diabetes? (Del 1 av 2)

Marte Haaje Jacobsen
Født i 1991, og fikk diabetes type 1 i 1996. Jeg har erfart hvor vanskelig det er å være kronisk syk, og samtidig være den typiske "flinke piken" med en hektisk timeplan. Utdannet jurist, og lidenskapelig opptatt av å reise.
Publisert første gang: 10.11.17
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Den strenge fraværsgrensa i skolen kan gjøre det ekstra vanskelig for oss med en kronisk sykdom. Men hvilke rettigheter har vi egentlig?

Annonse

Fraværsgrensa har vært et mye omtalt tema siden den ble innført. Men hvordan påvirker det egentlig oss med diabetes? I et innlegg over to deler har jeg tatt for meg de rettighetene som har vært viktigst for min del, og som jeg vil tro har størst betydning for andre barn som går på skolen og har diabetes.

Mange får opplysninger om disse rettighetene når de blir aktuelle å benytte seg av, men ikke alle. Derfor er det viktig å selv vite hva som kan forventes, og hvordan man skal gå frem for å få gjennomslag for sine ønsker.

Vær obs på at det er ulike regler for hva som gjelder i grunnskolen, kontra videregående.

LES OGSÅ: Fulltidsstudent med diabetes – Til slutt klarte jeg ikke mer

Kun 10 prosent fravær

I fjor ble den omdiskuterte fraværsgrensen på videregående skole vedtatt, og det er ikke lenger lov med mer enn 10 prosent fravær i hvert fag. Rektor kan eventuelt avgjøre at en elev kan få vurdering opp mot 15 prosent fravær, dersom det kan oppfattes som «svært urimelig» at eleven ikke får vurdering i faget. Men det er sjeldent at dette innvilges.

Annonse

Alt utover dette må man ha legeerklæring til. Selv om man har fått legeerklæring kan likevel læreren avgjøre at eleven ikke kan vurderes i et fag, dersom læreren ikke har nok grunnlag til å sette karakter.

Det ble knyttet mye usikkerhet til hvordan dette skulle gå for de med kronisk sykdom. Som de fleste vet kan de med diabetes ha perioder med ustabilt blodsukker, som kan medføre at det er vanskelig å være på skolen eller møte opp tidsnok. Dette kan vare i flere dager, eller bare en time hvor man har behov for å «komme seg» etter en føling.

Noen har for eksempel vanskelig for å holde stress under kontroll, og får derfor ustabilt blodsukker før store prøver eller presentasjoner. Noe jeg alltid har hatt problemer med selv. Hvordan fungerer da fraværsreglene for oss med diabetes?

Alle har rett til å gå på skolen, og dersom et barn har behov for hjelp skal denne hjelpen innvilges.

LES OGSÅ: Betydningen av å bli sett og hørt av helsepersonell

Dette gjelder for de som går på videregående skole:

Reglene for fravær i videregående skole er lovfestet i opplæringsloven § 3-4 fjerde ledd og § 3-47 femte og sjette ledd. Dersom en elev med diabetes har høyere fravær enn 10, eventuelt 15 prosent kan eleven likevel få vurdering i fag, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes diabetes. Da må eleven levere legeerklæring til skolen.

I opplæringsloven § 3-47 femte og sjette ledd står det at elever kan få trukket fra inntil 10 fraværsdager på vitnemål/kompetansebevis, dersom dette kan dokumenteres og skyldes helsemessige grunner. Dersom eleven er kronisk syk kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag. Altså gjelder denne rettigheten også for de med diabetes.

Husk å be skolen trekke fra disse dagene før vitnemål/kompetansebevis sendes ut, da det kan gjøres feil.

Dette gjelder for de som går i grunnskolen:

Rettighetene i henhold til fravær i grunnskolen står i opplæringsloven § 3-41. Fraværsgrensen er ikke like streng i grunnskolen, likevel føres alt fravær på vitnemål/kompetansebevis.
Derfor er det nødvendig å dokumentere med legeerklæring at fraværet skyldes diabetes, slik at eleven kan få trukket fra opp til 10 dager, dersom fraværet skyldes diabetesrelaterte årsaker.

Dersom det er ønskelig kan eleven eller foreldrene kreve at årsaken til fraværet legges ved som vedlegg til vitnemål.

LES OGSÅ: – Dette er livsviktig informasjon som mange ungdommer og voksne ikke har

Hjelp til å håndtere diabetes i skolen

Noen foreldre ønsker at barnet deres skal ha assistent i barneskolen, for å få hjelp til å håndtere diabetesen. Dette er en rettighet som ikke er lovfestet, men dersom det kan dokumenteres at behovet er stort nok, innvilger noen kommuner denne hjelpen.

Alle har rett til å gå på skolen, og dersom et barn har behov for hjelp skal denne hjelpen innvilges. Hør med din kommune hva som gjelder!

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: