Oppfordring fra Helfo skal sikre nok medisiner til alle

Oppfordring fra Helfo skal sikre nok medisiner til alle

Stine Helén Tunstrøm
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 01.04.20
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Det er ingen grunn til å hamstre medisiner og forbruksmateriell, det er nok til alle. Helfo har nå også oppfordret apotek og bandasjister om å unngå å gi ut mer enn nødvendig.

Annonse

Etter at regjeringen innførte strenge tiltak i forbindelse med koronakrisen har mange kjent på bekymringen om at det ikke skal være nok insulin, diabetesmateriell og andre medisiner tilgjengelig. Noen steder så man tendenser til hamstring på grunn av denne bekymringen.

I midten av mars innførte Statens Legemiddelverk rasjonering av insulin for å stoppe hamstring. Selv om det ikke er mangel på insulin her til lands, kan en unormalt stor etterspørsel gjøre det vanskelig å få nok varer ut til apotekene raskt nok. Rasjonering vil sørge for at alle som trenger insulin får det de skal ha. Personer med diabetes får derfor kun hentet ut én måneds forbruk av insulin på apoteket.

Apotekene holder åpent, og det er nok medisiner til alle – så lenge man ikke henter ut mer enn man trenger. Og nå har også Helfo kommet med en generell oppfordring til alle apotek og bandasjister.

LES OGSÅ: POLITISK HJØRNE: Myndighetene kan gjøre mye mer

Viktig at alle får dekket sine behov

For at tilgangen av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler skal være som normalt er det viktig å også opprettholde normalt bruk, og unngå hamstring. Derfor har Helfo oppfordret alle apotek og bandasjister om å unngå å levere ut større mengder av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept. Det skal kun gis ut det som er medisinsk nødvendig, og aldri mer enn for 3 måneder av gangen.

Annonse

Oppfordringen ble gitt på bakgrunn av bekymringsmeldinger som Helfo og Helsedirektoratet har mottatt den siste tiden fra bandasjister, apotek og leverandører av medisinsk forbruksmateriell om hamstring av slike varer. l hovedsak varer som utleveres på blå resept.

Bilde av Mette Engebretsen. Oppfordring fra Helfo

Mette Engebretsen, ‎Head of Market Access & Business Development – ‎Roche Diagnostics Norge AS

– Jeg er imponert over Helfo og hvordan de klarer å holde en god oversikt og kontroll i disse Covid-19 tider. Det er svært viktig at alle brukerne får dekket sitt behov av blodsukkertester slik at ikke noen får mer enn de trenger, og til lagring, mens andre ikke får noe eller får altfor lite. Igjen er dugnadsånden viktig, sier Mette Engebretsen, leder for markedstilgang og samfunnskontakt i ‎Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care.

Hun påpeker at Roche er i god dialog med Helfo om leveringssituasjonen, og produktforsyningen er sikret.

LES OGSÅ: Koronavirus – Status fra Roche og gode råd til personer med diabetes

Dette er oppfordringene fra Helfo

Oppfordringen til apotek og bandasjist er som følgende:

  • Det skal ikke leveres ut mer varer enn medisinsk nødvendig, og maksimalt for tre måneders forbruk (jamfør blåreseptforskriften) på blåresept.
  • Unntaksvis utlevering av varer for mer enn tre måneder, f.eks. ved utenlandsreiser, skal ikke forekomme inntil videre.
  • Dersom kunder ber om å få hente ut mer/oftere enn de vanligvis pleier, må kunden kunne redegjøre for nødvendigheten av det økte behovet, fortrinnsvis etter avtale med lege.
  • Bandasjister og apotek skal alltid sjekke når kunden hentet ut sist for å unngå at det hentes ut mer enn nødvendig.
  • Bandasjister og apotek oppfordres til å vise edruelighet i bestillinger av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til lagerhold.
  • Ved reseptavtaler om automatisk ekspedering av blåresepter, inkludert de med forsendelse til kunde, skal, i den grad det er praktisk mulig, behovet for ny forsyning av varer bekreftes av kunden før hver ekspedisjon hos bandasjist eller apotek.

LES OGSÅ: Ny hverdag, rutiner og forholdsregler med diabetes

Kilder:
Helfo.no, Råd til apotek og bandasjister om utlevering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler
Statens Legemiddelverk, Legemiddelverket innfører rasjonering av insulin

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
5/5 1 tilbakemelding
Del: