Kjære diabetes, er det du som gjør meg sliten? Del 2/2

Kjære diabetes, er det du som gjør meg sliten? Del 2/2

Thomas Tjelta
Thomas er født i 1992, har tidligere studert og jobbet med IT og tar for tiden en lektorutdanning på Universitetet i Agder. Han er opptatt av en sunn livsstil, og å kombinere kosthold og trening med et balansert sosialt liv. På bloggen skriver Thomas om hvordan han tilpasser diabetes på reise og i dagliglivet, samt forskningsbaserte innlegg
Publisert første gang: 15.07.20 | Sist redigert: 31.03.22
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Ut ifra det jeg opp gjennom årene har lest om diabetes og slitenhet virker det som at en felles oppfatning er at slitenhet og utmattelse er et vanlig symptom ved diabetes type 1 og 2.

Men det er sjelden vist til fagstoff eller forskning som underbygger utsagnet.

Annonse

Så hva sier forskningen?

Jeg vil i dette innlegget basere meg på artikkelen “Kronisk utmattelse ved diabetes type 1: Svært utbredt, men ikke forklart av hyperglykemi eller glukose variabilitet,” (Diabetes Care” 2014). Artikkelen har tatt for seg 214 pasienter med diabetes type 1, og testet mot en kontrollgruppe som ikke har diabetes. Målet var å finne ut hvor utbredt utmattelse blant diabetes type 1 pasienter er.

I tillegg vil jeg bruke informasjon fra “Diabetes utmattelsessyndrom” (“Diabetes therapy”, 2018). Her er det tatt som utgangspunkt at diabetes slitenhet/utmattelse er et vanlig symptom man treffer på i klinisk praksis. Forfatterne fremlegger en beskrivelse av hva diabetes utmattelsessyndrom kan være, hva som forårsaker det, og hvordan både pasienter og behandlere bør forholde seg til det.

LES OGSÅ: Er det mulig å bli utbrent av diabetes?

Hva forårsaker utmattelse?

I “Diabetes utmattelsessyndrom” blir det beskrevet at utmattelse er et av symptomene som kan være medvirkende til å sette diagnosen diabetes (både type 1 og 2). Og at det fortsatt kan være tilstedeværende etter glykemisk kontroll er oppnådd. De mener at man i motsetning til å ha en generisk beskrivelse av utmattelse trenger spesifikke verktøy for å beskrive slitenhet og utmattelse hos pasienter med diabetes type 1 og 2.

Videre er det ikke direkte sammenheng mellom blodsukkerkontroll og utmattelse. Symptomene kan komme av en rekke livsstilsrelaterte faktorer som: Manglende fysisk aktivitet, dårlig søvnhygiene, høyt koffein eller alkoholkonsum, stoffmisbruk, høyt kaloriinntak, lavt kaloriinntak, manglende proteiner og ketose.

Annonse

LES OGSÅ: Sliten av diabetes

I tillegg til helserelaterte faktorer som: Høy HbA1c på tross av “normale” blodsukkerverdier, gjentagende hyperglykemi, store svingninger i blodsukker, diabetes komplikasjoner, andre underliggende sykdommer og medisinering. Psykologiske årsaker er også en medvirkende faktor.

Manglende evne til å håndtere livet med diagnosen diabetes kan skape en krevende situasjon hvor pasienten bruker mye mental energi på tanker knyttet til diagnosen.

Hvor utbredt er utmattelse og slitenhet hos diabetes pasienter?

I artikkelen “Kronisk utmattelse ved diabetes type 1 står det at utmattelse og slitenhet hos personer med diabetes er svært utbredt, men ikke forklart av hyperglykemi eller glukose variabilitet”. Det er viktig å skille kronisk utmattelse og akutt utmattelse.

Kronisk utmattelse defineres som alvorlig utmattelse som varer over 6 måneder. Denne typen utmattelse vil ha stor innvirkning på hverdagen til en pasient.

Akutt utmattelse varierer i stor grad, og kan komme som en følge av hypoglykemi, og trenger ikke nødvendigvis å ha like stor innvirkning. Studien kom frem til at hos deres utvalg på 214 tilfeldig utvalgte pasienter var opptil 40 % kronisk utmattet, sammenlignet med 7 % hos kontrollgruppen som ikke hadde diabetes.

Faktorer som påvirker

I tillegg var alvorlighetsgraden av utmattelsen høyere. Resultatene av studien indikerer at søvnproblemer, fysisk aktivitet, egen oppfatning av utmattelse, alder, depresjon og generelle smerter er det som har høyest utslag på kronisk utmattelse hos personer med diabetes type 1.

I utgangspunktet trodde forskerne at blodsukkernivået var det som ville ha størst innvirkning. Men på det beste kan man påstå at det er en svak sammenheng mellom blodsukkerverdier og utmattelse.

LES OGSÅ: Koronakrisen – Bekymringene påvirker diabetesen

Sliter du med utmattelse og slitenhet?

Utmattelse og slitenhet er med andre ord utbredt hos personer med diabetes og kan forårsakes av en rekke ulike faktorer. Selv har jeg ikke problemer med å godta at jeg har diabetes. Og jeg opplever ikke at jeg bruker unødvendig mye energi på håndteringen av diagnosen. Jeg har utelukket søvnproblemer, ernæring og nivå av fysisk aktivitet, i tillegg til faktorer knyttet til mangelsykdommer eller infeksjoner.

Det neste steget for min egen del blir å snakke videre med lege om hva som kan forårsake slitenheten jeg opplever. Og hvilke steg vi kan teste for at situasjonen skal bli bedre. Jeg er på ingen måte helsepersonell. Derfor vil jeg ikke gi råd om hvordan du bør håndtere situasjonen hvis du sliter med utmattelse.

Mitt eneste forslag er at du snakker åpent om det med lege eller diabetessykepleier for å få hjelp til å ta steg i riktig retning mot en hverdag med mer energi.

Kilder:

Chronic fatigue in diabetes type 1:
https://care.diabetesjournals.org/content/37/1/73

Diabetes fatigue syndrome:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6064586/

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
4/5 1 tilbakemelding
Del: