Minchen David-Andersen

Minchen David-Andersen

Jeg har hatt Diabetes Mellitus siden jeg var 6 år. Ved siden av dette har jeg en megoblastisk tiaminresponderende anemi. Jeg vil skrive litt om hvordan min diabetes utviklet seg og om hvordan det er å leve som ung person med diabetes.