Trening eller fysisk aktivitet?

Trening eller fysisk aktivitet?

Magnus Aulstad
Jeg heter Magnus, er født i 1995 og kommer fra Lillehammer, hvor jeg også er bosatt. Jeg fikk diabetes type 1 som 16-åring, mens jeg bodde alene på hybel langt hjemmefra. Ved siden av å være lærerstudent er jeg lidenskapelig opptatt av trening og bruker mye tid på det!
Publisert første gang: 08.01.23

Å få tid til å trene i en travel hverdag kan ofte føles som et ork, tiltak og en stor byrde. Mange kjenner på en grad av frykt for å komme i gang med trening. Fordi det virker som om alt må være så alvorlig hvis vi skummer gjennom det som blir skrevet i media. Hadde det ikke vært enklere å motivere hverandre til å bevege oss hvis vi senker terskelen for hva vi kaller trening?

Trening og fysisk aktivitet er to begreper som på mange måter går hånd i hånd. Men som samtidig står et stykke fra hverandre hvis vi tar en nærmere titt på hver av dem. Problemet med de to uttrykkene er at de ofte blandes og brukes veldig mye om hverandre. Hvis vi likevel skal trekke frem en sentral fellesnevner for de to, så er det at både trening og fysisk aktivitet er bra for oss.

Annonse

De aller fleste av oss er ute etter helsegevinster når det kommer til hvorfor vi beveger oss. Og det er faktisk et fåtall som trener mot noe spesifikt hvis vi ser befolkningen under ett. Nettopp derfor bruker Helsedirektoratet begrepet “fysisk aktivitet” fremfor “trening” når de henvender seg til majoriteten av samfunnet i et forsøk på å hjelpe oss til å ta vare på egen helse.

Sagt på en annen måte anbefaler de et gitt antall minutter med fysisk aktivitet i uka, fremfor å anbefale et gitt antall minutter med trening. Dette tror jeg er en hensiktsmessig måte å bruke begrepene på. Ordet “trening” ofte kan skremme mange som ikke er vant med å være i bevegelse.

Vær fysisk aktiv

Det å være fysisk aktiv kan være hva som helst som ikke dreier seg om å være i ro. Det kan være å klippe gresset, male huset, vaske, gå til og fra butikken. Men også å løpe seg en tur, ta en styrkeøkt eller å gå på ski. Kort sagt alt som får blodomløpet i gang. Og gjerne noe som øker pulsen og gjør oss varme. Dersom vi ser på trening som begrep, så dreier dette seg i større grad om å jobbe mot et bestemt mål.

For eksempel å trene på en gitt måte for å løpe best mulig på 10-kilometeren, løfte flest mulig kilo i en styrkeøvelse eller å fullføre et langt skirenn på den raskeste tiden du får til. Å optimalisere et slikt mål krever gjerne at du har en nøye gjennomtenkt plan på det du driver med. Og at du ikke bare går ut og tar alt på dagsformen. Derimot, er det ikke slik at strukturerte treningsplaner mot bestemte mål gir noen større helsefordeler enn det å være fysisk aktiv nok.

LES OGSÅ: Slik kommer du igang med kondisjonstrening

Annonse

Man MÅ ikke trene

Vi motiveres av ulike ting for å klare å opprettholde et høyt nok aktivitetsnivå for å oppnå god helse. For noen dreier det seg om å presse seg gjennom harde økter for så å restituere, slik at formen bygger seg sterkere. For andre handler det om å være i massevis av hverdagsaktivitet, uten å måtte tenke på at man også må hvile masse for å prestere optimalt på den neste treningsøkta. Når det kommer til aktive minutter, kan faktisk totalen over tid bli den samme selv med så ulike tilnærminger.

Det å tenke at man skal trene, kan med andre ord være en bremsende faktor for mange. Nettopp fordi det hele virker så seriøst og alvorlig. Dersom du forsøker å snu tankegangen og heller tenke at du skal ut for å være fysisk aktiv, selv om dette kan innebære en lang sykkeltur, en løpetur eller en styrkeøkt på et treningssenter, tror jeg det er enklere å senke terskelen for å bevege seg. Man slipper rett og slett å bli stoppet av tanken på at det vi gjør ikke er bra nok. Alt er bra nok hvis alternativet er å ikke gjøre noen ting over tid.

LES OGSÅ: Trening med diabetes type 1

Mer enn bra nok!

Jeg kan ta meg selv som eksempel; Jeg er glad i å være fysisk aktiv, og har på det meste drevet med strukturert trening hver dag, uten egentlig å ha noe mål med det jeg driver med. Ikke skulle jeg konkurrere eller prestere. Jeg ville bare ta vare på egen helse og bedre selvfølelsen. Derimot, har jeg alltid sagt at jeg trener. Jeg løp og trente styrke om hverandre, og det var svaret jeg ga hvis noen spurte meg om jeg er en person som trener. På den annen side, har jeg i ettertid tatt meg selv i å undre på om jeg egentlig trente eller bare var fysisk aktiv.

LES OGSÅ: Kan man trene hardt med diabetes?

Fysisk aktivitet er for øvrig ikke bare-bare. Det er mer enn bra nok!
Hva med deg? Trener du eller er du fysisk aktiv?

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: