Diabetes kan ramme synet ditt!

Diabetes kan ramme synet ditt!

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 08.10.20 | Sist redigert: 25.07.22

Diabetes kan skape farlige endringer i synet og skader i øyet. I verste fall kan du bli blind. Lev med diabetes tok en prat med optiker Vibeke Sundling om hvordan vi best mulig kan ta vare på øyehelsen vår.

De fleste av oss tar synet vårt for gitt, men ifølge Vibeke Sundling, optiker og Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, har så mange som 35 prosent av alle personer med diabetes skader på netthinnen på grunn av sykdommen. 10 prosent har synstruende skader.

Annonse

Jevnlige undersøkelser

Mange går rundt med uoppdaget diabetes og mange med diabetes undersøker øynene altfor sjelden. Så hvordan kan de som er i faresonen fanges opp tidlig?

– Regelmessig fotografering av netthinnen kan avdekke netthinneforandringer tidlig og forebygge synstap ved tidlig behandling. Helsedirektoratet og den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes anbefaler at de som får diagnostisert diabetes type 2  skal få netthinneundersøkelse ved diagnosetidspunktet, mens de som får diagnostisert diabetes type 1  bør undersøkes etter 5 år, sier Vibeke Sundling til Lev med diabetes.

Dette fordi det tar tid før skader oppstår, og fordi de som får diagnostisert diabetes type 2  ofte har hatt diabetes lenge uten å selv vite om det.

– Avhengig av funn ved netthinneundersøkelsen gis det anbefaling om oppfølgingshyppighet. Dersom det ikke er tegn til netthinneskade er det tilstrekkelig med ny kontroll annet hvert år, forteller hun.

LES OGSÅ: Slik tar du vare på øynene dine

Annonse
synet
Vibeke Sundling er optiker og Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge Foto: Privat

Fastlegenes ansvar

Hvilket ansvar mener du ligger hos fastlegene?

– Fastlegene har et ansvar for å henvise til regelmessige netthinneundersøkelser i spesialisthelsetjenesten, og for å følge opp pasienten etter gjeldende retningslinjer. Det er viktig at de som har diabetes får informasjon, også om hvordan diabetes påvirker syn og øyehelse, og viktigheten av regelmessig netthinneundersøkelse og regelmessig synsundersøkelse hos optiker, sier Sundling

Hvordan forebygge synstap?

Hva kan personer med diabetes selv gjøre for å forebygge synstap og netthinneforandring?

– En god diabetesregulering, inkludert blodsukker og blodtrykk, forebygger netthinneskader. Ettersom netthinneforandringer ikke oppdages før skaden er skjedd og ofte har blitt permanent, er det viktig å gå til regelmessig netthinnefotografering. Det kan skje hos en optiker, sier hun.

Selv om synet oppleves som normalt, så kan man, ifølge Sundling, ha store skader på netthinnen.

– Diabetes påvirker også synet og øyet på andre områder. Det er derfor også viktig å gå regelmessig til synsundersøkelse hos optiker for å oppdage forandringer tidlig slik at disse kan behandles. Generelt kan man si at tidlig oppdagelse av forandringer før skade er oppstått er viktig for å unngå synstap, forteller hun.

I risikosonen?

Det anslås at så mange som 200000 går rundt med udiagnostisert diabetes. Hvordan skal de fanges opp?

– Jeg tror at alle bør være bevisst på risikofaktorer for å utvikle diabetes, slik som diabetes i nær familie, overvekt og/eller fysisk inaktivitet og det å ha asiatisk eller afrikansk opprinnelse. Man kan teste om de har risiko for diabetes på Diabetesrisiko.no. Dersom du er i en risikogruppe bør du snakke om det med fastlegen din, sier Sundling.

LES OGSÅ: Senkomplikasjoner med diabetes

Helsemyndighetenes ansvar

Hvilke tiltak bør helsemyndighetene gjøre for bidra til å bedre øyehelsen til personer med diabetes?

– Helsemyndighetene bør legge til rette for gode og lett tilgjengelige øyehelsetjenester nær der pasienten bor. De bør gi optikere en større rolle i øyehelsetjenesten, og legge til rette for enkel og effektiv samhandling mellom helsepersonell på tvers av nivåer og institusjoner i helsevesenet, sier hun.

LES OGSÅ: Se for deg å leve uten å se

Viktig å spre kunnskap

Hva kan vi i Lev med diabetes, som i dag er Norges største nettsamfunn for personer med diabetes, gjøre for å synliggjøre viktigheten av å sjekke øynene regelmessig?

– Lev med diabetes kan bidra med å spre informasjon om hvordan synet og øyet kan påvirkes av diabetes, og hvorfor det er viktig å undersøke syn og øyehelse regelmessig. Og ikke minst hvor og hvordan dette kan gjøres. Dette er informasjon som ikke kan bli gitt for ofte, ettersom stadig nye personer får diabetes. Ofte kommer behovet for informasjon etter hvert, og noen ganger glemmer man rett og slett informasjonen man har fått. En god ide er å bli påminnet en gang i året, avslutter hun.

LES OGSÅ: Sosiale medier er den viktigste kanalen å nå ut til oss med diabetes

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
0/5 0 tilbakemeldinger
Del: