– Det er innen teknologi og omsorg vi må starte for å møte diabetesutfordringene

– Det er innen teknologi og omsorg vi må starte for å møte diabetesutfordringene

Julie Cathrine Knarvik
Redaktør for Lev med diabetes
Publisert første gang: 30.05.19
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Teknologi og omsorg var årets tema da Diabetesforbundet nylig, i samarbeide med Helsedirektoratet, arrangerte konferansen: Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Annonse

Nasjonalt Diabetesforum ble nylig arrangert for 17. gang siden 1987 av Diabetesforbundet. I løpet av tre dager har foredrag og fagseminarer gitt faglig påfyll og spredt kunnskap om ny forskning og teknologiens inntog i diabetesbehandlingen.

I sin åpningstale av Diabetesforum sa helseminister Bent Høie, at det er nettopp innen teknologi og omsorg vi må starte for å møte diabetesutfordringene i årene som kommer.

«Teknologi om omsorg har ofte blitt fremstilt som motsetninger. Det har blitt fremstilt som at varme hender og vennlige ord skal erstattes av kaldt metall og maskiner som piper og blinker. Men teknologi som gjør helsetjenestene bedre og hjelper oss med å mestre sykdom, er jo menneskevennlig. Og det er akkurat sånn vi skal ta i bruk teknologi i den norske helsetjenesten. Vi må bli flinkere til å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv,» sa helseministeren i talen sin.

Viktig teknologi

-Jeg er veldig enig med Høie, sier Mette Engebretsen, politisk kommentator i Lev med diabetes. – Teknologien finnes og gjennom teknologi kan vi tilrettelegge slik at flere pasienter blir mer selvhjulpne. Det handler ikke om å overlate pasientene til seg selv, men om å legge til rette for at pasientene kan ta i bruk egne ressurser for å ivareta egen helse. Det gir mestring, bedre selvfølelse og helse. Og det vil spare samfunnet for store summer, sier hun.

Politisk hjørne

Mette Engebretsen, Leder for markedstilgang og samfunnskontakt – ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care Foto: Roche

LES KRONIKKEN: Pasientene må hjelpes til å hjelpe seg selv

Annonse

Politikere må legge til rette

-Dessverre ser vi at krav til personvern og datasikkerhet og andre reguleringer, blir til hinder for å ta i bruk teknologiske nyvinninger. Ivaretakelse av personvern og datasikkerhet er helt grunnleggende. Men heller enn å betrakte dette som uoverstigelige barrierer, bør vi enes om at målet er at vi tar i bruk ny teknologi, samtidig som vi ivaretar kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Her trenger vi en holdningsendring, sier Engebretsen.

LES OGSÅ: Hvor blir det av de nye hjelpemidlene?

På rett vei

Helseministeren trakk også frem det nye utstyret som nå er godkjent i Norge, og som vil gjøre det lettere for de med diabetes og mestre sykdommen.

«Dette er veien å gå. Ikke bare når det gjelder diabetes, men hele helsetjenesten,» sa han og fortsatte: Å følge med på egen sykdom og forhindre at den forverrer seg er viktig, både når det gjelder egenbehandling og behandling. Ikke alle pasienter med diabetes får den oppfølgingen de trenger. Vi har derfor nå bevilget penger til en kampanje som følger opp fastlegenes kunnskapsbank om legemidler og behandling av diabetes.  Vi har også endret tariffen så fastleger får økt taksten når de følger opp diabetespasienter over tid,» sa Høie.

LES KRONIKKEN: Den viktigste aktøren i livet ditt er deg selv

Må få bedre registre

For å hjelpe den som er syk, så må han eller hun møtes som et helt menneske og ikke som en diagnose. Helseminister Bent Høie i talen sin på Diabetesforum

Høie vektla behovet for mer kunnskap om diabetes.

«Hvilke risikofaktorer er det for å få sykdommen, hvor mange er det egentlig som lever med diabetes? Hvilken behandling får de, hvordan går det med de? Vi har ikke gode nok data på dette, for innrapporteringen har ikke vært bra nok. Det gjør vi noe med nå. Fastlegene får nå økt satsene for å fylle ut et diabetesskjema og sende inn oppslysninger til diabetesregistret for voksne. Det har ført til bedre innrapportering, og det er jeg veldig glad for. Men fortsatt er rapporteringen for lav» sa Høie.

LES KRONIKKEN: Tidlig diagnostisering gir størst gevinst

Mer kunnskap = bedre behandling

«Vi arbeider med å forenkle innrapporteringen til dette kvalitetsregisteret, så tungvintheter og tidstyver ikke skal hindre oss i å samle riktig kunnskap. Jeg er sikker på at mer kunnskap vil gi bedre behandling.  Det kan sette oss i stand til ta noen store sprang og løse noen store gåter. For å hjelpe den som er syk, så må han eller hun møtes som et helt menneske og ikke som en diagnose. Ulike mennesker mestrer sykdom på ulike måter. Ulike typer diabetes krever ulik oppfølging og behandling. Vi trenger helheten i behandlingen,» avsluttet Høie.

LES KRONIKKEN: Flertallet er på plass – la oss rulle ut ny teknologi

Avgjørende med gode data

Regjeringen er på vei, men for at nordmenns helsedata skal kunne gi grunnlag for nye medisinske fremskritt og en ny industri, må vi foruten å øke fastlegens satser for innregistrering, fjerne samtykkekrav og innføre reservasjonsrett for all registrering av data, sier Engebretsen og legger til:

– Diabetesregisteret er et viktig grunnlag for å forbedre kvaliteten på behandlingen, samt for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. Med gode data kan vi utvikle prediktiv teknologi, det vil si teknologi som kan beregne sykdomsutvikling. Dette gjør det enklere å sette inn forebyggende tiltak for å bremse forekomsten av diabetes. I tillegg vil gode data legge et grunnlag for bedre diagnostisering og behandling av diabetes, slik at forekomsten av senkomplikasjoner, som årlig koster samfunnet milliarder, kan begrenses, sier hun.

Viktig arena

Teknologi brukt klokt betyr bedre tilbud til pasientene. Mette Engebretsen

Nasjonalt Diabetesforum er en tverrfaglig arena hvor helsepersonell, forskere og representanter fra industrien deltar, for sammen å kunne bli best mulig rustet til å møte diabetesutfordringene i framtiden. En av de som deltok på Diabetesforum var Eva Skonseng, kategori – og innkjøpssjef i Boots apotek.

-Det er første gang jeg deltar på Diabetesforum og det har vært to lærerike dager. Spennvidden i det faglige programmet er stort. Diabeteskunden er en viktig kundegruppe for oss. Jeg meldte meg på Diabetesforum for å få en faglig oppdatering, men også for å få ideer på hvordan vi kan videreutvikle tilbudet til alle våre diabeteskunder. Vårt mål er å gi faglig god veiledning og service til våre kunder. Da er det viktig å lytte til hva kundene våre faktisk er opptatt av. Jeg har fått mye innsikt som vil være nyttig når jeg skal planlegge hvordan vi skal jobbe med diabetes i året som kommer, sier hun.

På tide å handle!

-Diabetesforum er en fantastisk arena hvor forskere og annet helsepersonell kan møtes, utveksle erfaringer, og ikke minst lære. Mye godt gjøres for at personer med diabetes skal få et best mulig liv. For at man skal se hele personen, som Høie sier. Viljen er tilstede fra myndighetenes side, men det tar for lang tid. Tør vi å vente med å ta i bruk ny, eksisterende teknologi når vi vet hva det kan bidra med både for pasientene og for samfunnet? spør Engebretsen.

-Regjeringsplattformen er et fint utgangspunkt. Nå vil vi ha handling! Vi har fått landets første digitaliseringsminister i Nicolai Astrup og vi har allerede en engasjert helseminister i Bent Høie som kjenner behovene. La oss benytte mulighetsrommet en ny flertallsregjering gir. Vis at dere mener alvor.Vår nye flertallsregjering har en historisk mulighet til å gjøre noe med dette.

Den må bruke sine virkemidler slik at pasienter og helsetjenesten kan ta i bruk ny teknologi raskest mulig. Teknologi brukt klokt betyr bedre tilbud til pasientene. Det betyr mestring. Det betyr færre senskader, tap av syn, amputasjoner og nyreskader. Det betyr bedre livskvalitet og bedre helse. Det er pasientens helsetjeneste i praksis, avslutter Engebretsen.

 

 

 

 

 

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
Registrer for nyhetsbrev
1/5 1 tilbakemelding
Del: