Tina Fosså

Tina Fosså

Tine er 28 år og tobarns mamma. Hun har en på 6 år og en på 7 måneder. Hun fikk diagnosen diabetes type 1 når hun var 25 år. Hun har dermed erfaring i hvordan man går gjennom et svangerskap med diabetes. Hun er utdannet vernepleier og er på vei tilbake i jobb igjen nå etter fødselen. Hun vil dele historier om hvordan hun takler sin diabetes i den livssituasjonen hun er i med barn, nytt hus og mulig jobb med turnusarbeid.