Mia Helmersen

Mia Helmersen

Mia er en aktiv jente på 20 år. Hun fikk konstatert diabetes type 1 for et halvt år siden. I starten opplevde hun diagnosen som skremmende, men hun bestemte seg fort for å ta tak i eget liv og egen diabetes. Målet med å skrive for Lev med diabetes er å være til hjelp for andre i samme situasjon.