Inger Lises Dagbok: <br>Fra sprøyte til insulinpumpe – del 5

Inger Lises Dagbok: Fra sprøyte til insulinpumpe – del 5

Inger Lise Wendelbo
fikk diagnosen Diabetes 1 i desember 2000 og skrev seg ut på eget ansvar etter 9 dager. Hun hadde ingen til å passe sine barn. Nå har hun bestemt seg for prøve insulinpumpe for første gang.
Publisert første gang: 04.07.14 | Sist redigert: 18.03.16
Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon

Inger Lise skal prøve insulinpumpe for første gang. Hun har brukt lang tid på å ta dette valget, og reisen hit har ikke vært enkel. I tiden fremover vil vi dele hennes dagboknotater om en problematisk hverdag med diabetes og veien til insulinpumpe. Her kommer femte del:

Annonse

Her kan du lese første del av Inger Lises dagbok.

Selvutvikling

Uavhengig av alt jeg har lært, erfart og tilegnet meg i livet, så er en ting sikkert: Min egen helse har jeg frem til nå tatt særdeles lite hensyn til. Jeg har lest to bøker i det siste som heter: ”Du er god nok” og ”Frisk nok”. Nå har jeg lyst til å lese en bok som heter ”Uperfekt”. Jeg lærer mens jeg lever og jobber iherdig om dagen med å være autentisk, synkront og ekte på alle områder i mitt liv, selv om jeg er uperfekt. Det å se meg selv utenfra og i 3. person, er en god egenskap jeg har. Det viser meg mitt eget speilbilde slik et kamera ville tatt av meg. Tør jeg se alt jeg bør gjøre for meg selv fremover med tanke på min Diabetes? Hva kreves av meg? Hva må til for å lykkes?

Min erfaring er at jeg ikke vil få et godt liv uten god helse

Jeg aner ikke. Jeg bare vet at jeg må endre rutiner, vaner, mønster, verdier og holdninger i mitt liv. Det vil krevers mye. Jeg føler meg modig som hopper ut i ukjent farvann.

Velsignelse og forbannelse

For mitt vedkommende har min sykdom vært både en velsignelse og en forbannelse. En velsignelse på den måten at den har fjernet mitt ytre fokus og vendt det innover. Med tvang faktisk. Jeg har lært i voksen alder at den positive innstillingen vi mennesker har, tankens kraft, kan føre oss langt. Dette opplever jeg selv er en realitet i mitt liv. Jeg både tenker, føler og handler i tråd med den positive tilnærmingen og intensjonen på alle områder i mitt liv. Utfordringen min er at vi mennesker er ulike og har ulike intensjoner.

Når andre handler ut fra egoisme og frykt, ramler jeg av med det samme. Jeg har en helt klar og tydelig intensjon: Positive tanker, følelser og handlinger for å skape like positive og gode resultater. Dette tar jeg med meg i Prosjekt Inger Lise. Jakten på det gode liv. Min erfaring er at jeg ikke vil få et godt liv uten god helse.

Annonse

Tøft økonomisk

Jeg blir hindret i å utfolde meg fritt i samfunnet med yrker som fenger meg og økonomien blir deretter. Uten livsutfoldelse hvor jeg jobber med det jeg ønsker; har den energien og helsen jeg ønsker og muligheten til å leve et liv med livskvalitet slik jeg trenger og ønsker, er livet ofte meget amputert.

Det ser fint ut på papiret med rettigheter, lovverk og retningslinjer

Jeg opplever at mitt liv er særdeles begrenset og uten den flyten jeg trenger og ønsker rent økonomisk. Å bli syk i Norge er ingen dans på roser, selv med de såkalte rettigheter som tilsynelatende de som blir rammet av sykdom skal ha. Det ser fint ut på papiret med rettigheter, lovverk og retningslinjer. Det jeg lurer på er om de i praksis blir fulgt? For meg virker det som jeg er prisgitt den saksbehandleren jeg får og om vedkommende evner å håndtere lovverket etter skjønn ut fra den hun skal bistå. Jeg har opplevd så mye rar saksbehandling og vurderinger av det som blir ansett som ”fagfolk”, at min tillit er begrenset til 10%. Beklageligvis! Min innstilling kan endres når jeg opplever nye situasjoner til det bedre. Per dags dato er det dyrt for meg å ta dette valget jeg nå gjør, samtidig som jeg ikke har mer å miste. Kun mitt liv!

Å ha Diabetes syns jeg er den største ryggsekken i mitt liv.

Den kan jeg ikke velge bort. Jeg MÅ bære den.

Bærer jeg den ikke, kan jeg dø.

Og det vil jeg vel ikke?

 

 

Innholdet på dette nettstedet er skrevet av og for et nordisk publikum, og kan inneholde kilder, detaljer eller informasjon som tar utgangspunkt i et annet land eller region enn ditt eget.

Annonse
1/5 1 tilbakemelding
Del: