Lasse Taje Furuseth

Lasse Taje Furuseth

jobber i Roche Diabetes Care hvor han er ansvarlig for blodsukkerapparater og programvare. Lasse har jobbet i Roche siden 2011.