Strimmelfri blodsukkermåler

Blodsukkermåler – Accu-Chek Mobile

Kristian Aune-Jensen
Er Markedssjef i Roche Diabetes Care, og har jobbet med diabetes siden 1998.

En studie¹ viser at du kan få positiv effekt på behandlingen ved å bruke det strimmelfrie blodsukkermåler Accu-Chek Mobile. Studien har undersøkt forskjellen i testfrekvens mellom personer som bruker et enkelt-strimmel system og det strimmelfrie Accu-Chek Mobile. Man undersøkte også endringer i blodsukker (glykemisk) kontroll, behandlingstilfredshet, i hvilken grad brukerne fulgte helsepersonells anbefalinger og barrierer for blodsukkermåling.

Studien ble gjort i flere land og i ulike senter og inkluderte 478 personer med diabetes, hvor halvparten ble satt til å bruke et enkelt-strimmel system og den andre halvpart strimmelfrie Accu-Chek Mobile.

Resultatene av studien viser at Accu-Chek Mobile blodsukkermåler kan bidra til å redusere HbA1c og øke personens egen evne til å behandle seg selv.

Strimmelfri blodsukkermåler Accu-Chek Mobile

Foto: Roche / Accu-Chek

  • Testfrekvens økte med Accu-Chek Mobile og dette kobles til en klinisk signifikant reduksjon i HbA1c
  • Reduksjon i HbA1c relateres både til økt testfrekvens og bruk av Accu-Chek Mobile-systemet
  • Bruk av Accu-Chek Mobile forbedret kvaliteten på blodsukkermålingene fordi
    • apparatet gjør det enklere å ta «riktig» antall målinger til «riktig’ tidspunkt»
    • apparatet reduserer barrierene for å måle blodsukker (strimmelfritt gjør det enklere å måle i mange situasjoner)
    • oppmuntret til personenes egenbehandling

 

LES OGSÅ : Emilie har teste ut Accu-Chek Mobile

Alt-i-ett system

Accu-Chek Mobile-systemet er et apparat utviklet for å passe spesielt godt til personer som måler eller bør

blodsukkermåler

Foto: Roche/Accu-Chek

måle blodsukkeret ofte – det vil si flere ganger om dagen. Apparatet har 50 tester/strimler i en kassett som plasseres inne i apparatet. Dermed har du alltid med testene i apparatet. Den unike blodprøvetakeren Accu-Chek FastClix, med 6 lansetter i èn trommel, gjør systemet til et alt-i-ett system som er veldig enkelt å ha med seg.

Du kan lese mer om Accu-Chek Mobile apparatet her!

 

Bruker du Accu-Chek Mobile, og synes du det er lettere å måle deg til riktig tidspunkt?

 

Referanse:

¹Maran A, Tschoepe D, Di Mauro M, Fisher W, Loeffl er K, Vesper I, Bloethner S, Mast O, Weissmann J, Amann-Zalan I, Cranston I. Integrated strip-free SMBG technology (Accu-Chek Mobile) improved patient’s adherence to recommended testing and glycemic control. Results from the ExAct study. Presented at Scientifi c Session 18: ATTD; 2013 Feb 27-Mar 2; Paris, France.
Del: