Diabetes –  en global epidemi

Diabetes – en global epidemi

Janne Magnussen
arbeider som kommunikasjons-ansvarlig med interesse for diabetes. Janne er frilans gjesteblogger for Lev Med Diabetes.

Ikke alle mennesker har et like godt behandlingstilbud og tilgang på måleverktøy som vi i Norge. Hvordan står det egentlig til med diabetes i den tredje verden? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Accu-Fine vitusapotek

Idag har ca 285 millioner mennesker diabetes på global basis, og det ventes en økning til 438 millioner i 2030. Dette betyr at 7,8 prosent av den voksne befolkningen vil rammes av sykdommen.  Og det er et et faktum at det er den fattige delen av verden som rammes hardest. Over 70 prosent av alle mennesker med diabetes lever i et lav-middelsinntekstland.

Afrika rammes hardest
Afrika ventes å ha den høyeste økningen i antall tilfeller,  fra 10,4 millioner i 2006 til 18,7 tilfeller i 2025.  Mørketallene er også høye, de fleste pasientene blir faktisk ikke diagnostisert.  Kunnskap om sykdommen er lav,  og tilgangen på behandling og måleinstrumenter er begrenset. Ubehandlet  type 1- diabetes kan gi fatale komplikasjoner, som nyresvikt, retinopati, hjertekarsykdom, og amputasjoner. Og i verste fall død.  WHO (verdens helseorganisasjon) anslår at diabetesrelaterte dødsfall vil øke med over 50 prosent de neste 10 årene, hvis det ikke tas affære umiddelbart.

Hva kan vi bidra med?
Det er ikke lett å vite hva en kan gjøre mot en epidemi som diabetes har blitt.  Men via globale organisasjoner kan man involvere seg, spre det viktige budskapet og ikke minst donere penger. Sjekk ut disse sidene:

Hva gjør du for å engasjere deg i diabetessaken?

(Ref:  Tallene er hentet fra WHO, World diabetes foundation, IDF)

CGM
0/5 (0 Reviews)
Del: